iin fysio

AJANVARAUS

Iin Fysio on nyt Fysios Ii

Nimi muuttuu, mutta samat tutut ammattilaiset ovat edelleen hoitamassa ja tukemassa kaikissa kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Iin Fysio on nyt mukana Suomen suurimmassa fysio- ja toimintaterapiaketjussa, joka on perustettu maaliskuussa 2015. Fysioksessa on yli 70 toimipistettä yli 30:lla paikkakunnalla ympäri Suomen. Mukana on Suomen parhaat fysio- ja toimintaterapiayritykset. Siirrymme 25.10.2019 Fysioksen järjestelmiin ja ajan voit varata helposti osoitteesta https://www.fysios.fi/toimipisteet/ii

Yrityksemme siirtyy yhteiseen Fysios-brändiin ja toimintaa yhtenäistetään myös palvelukonseptin, tietojärjestelmien, henkilöstöasioiden sekä markkinoinnin ja myynnin osalta. www.fysios.fi

 

 

Iin Fysio tarjoaa erilaisia fysikaalisia hoitoja, ryhmäkuntoutusta sekä hierontaa kaikille vauvasta vaariin. Hoidot onnistuvat joko lääkärin lähetteellä tai ilman. Palveluihimme kuuluu myös KELA:n vaikeavammaisten avofysio-, sekä allasterapiaa sekä lapsille, että aikuisille. Tiedustele akuuteissa tuki- ja liikuntaelinvaivoissa aikaa fysioterapeutin suoravastaanottoon. 

Yrityksemme käyttää KELA:n suorakorvausmenetelmää, jonka ansiosta voimme suunnitella myös työhyvinvointia parantavaa kuntoutusta työyhteisöille. Asiakkaitamme ovat siis yksilöiden lisäksi myös yritykset!

Erityisosaamistamme on kokonaisvaltainen fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Jokainen hoito-ohjelmamme räätälöidään nimenomaan yksilön tarpeiden mukaisesti, jotta yhdessä saavutamme parhaan mahdollisen tuloksen. Henkilökuntamme on asiantuntevaa, sekä olemme ylpeitä ammattitaidostamme. Me Iin Fysiossa kohtelemme kaiken ikäiset asiakkaat yksilöinä, sekä tasa-arvoisesti. Kouluttaudumme jatkuvasti, jotta voisimme jatkossakin tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua.

Toimintaamme ohjaavat luonnollisesti Suomen Fysioterapeutit Ry:n eettiset periaatteet, sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavat lait ja standardit.

Toimimme Iin, Yli-Iin, Haukiputaan ja Oulun alueella, mukaan lukien Oulun ympäristökunnat. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Oulun kaupunki, Iin kunta, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä vakuutusyhtiöt.

HENKILÖKUNTA

jaana ervasti

Jaana Ervasti

Fysioterapeutti

Lue lisää

jaana koskipaasi

Jaana Koskipaasi

Fysioterapeutti

Lue lisää

Veera Airio

Fysioterapeutti

Lue lisää

laura lyyra

Laura Lyyra

Fysioterapeutti

Lue lisää

Annika Pajari

Fysioterapeutti

Lue lisää

Elina Lindroos

Fysioterapeutti

Lue lisää

PALVELUT JA HINNASTO

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisesti erilaisia fyysiseen hyvinvointiin liittyviä palveluja. Ammattitaitoinen henkilökuntamme valitsee ja kokoaa palveluistamme juuri sinulle sopivat hoidot. Tiedustele fysioterapeutin suoravastaanottopalveluamme akuuteissa tuki- ja liikuntaelin ongelmissa. 

 

Sähköhoidot ovat kipua lievittäviä ja aineenvaihduntaa sekä verenkiertoa vilkastuttavia hoitoja, joiden jälkeen on helpompi tehdä harjoituksia ja venyttelyjä.

Liikehoidoilla lisätään nivelten liikkuvuutta ja lihasvoimaa. Liikehoidot ovat asiakkaan problematiikkaa huomioon ottaen joko aktiivisia tai passiivisia.

Lämpöhoitoja käytetään sellaisenaan lievittämään kipuja tai poistamaan lihasjännityksiä. Usein lämpöhoitoja käytetään esihoitona ennen hierontaa, sähköhoitoa ja liikehoitoa rentouttamaan lihaksia ja lisäämään kudosten joustavuutta. Lämpöhoito vilkastuttaa pintaverenkiertoa hoitoalueella ja tehostaa aineenvaihduntaa.
Lasten- ja aikuisten neurologisessa kuntoutuksessa hyödynnetään moniammatillista neurologista osaamista. Tavallisia neurologisia oireita ovat mm. tasapainonhallinnan heikkous, lihasjäntevyysongelmat, motoriset-/liikunnalliset ongelmat, päänsärky, huimaus, lihasheikkous, kömpelyys, vapina ja tunnottomuus. Myös kipu voi olla merkki hermoston poikkeavasta toiminnasta. Neurologiset sairaudet voivat aiheuttaa mm. havaintokyvyn, loogisen ajattelun, asioiden tunnistamisen tai muistin häiriöitä. Aikuisneurologisen fysioterapian tavoitteena on asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti mm. päivittäisten toimintojen sujuvuuden mahdollistaminen joko itsenäisesti- tai avustetusti suoritettuna. Lasten neurologissa fysioterapiassa pyrimme vuorovaikutuksellisten leikkien ja fysioterapeuttisen ohjaamisen sekä menetelmien avulla kokonaisvaltaisten motoristen taitojen kehittymiseen ja päivittäisten toimintojen itsenäisen tai avustetun suoriutumisen mahdollistamiseen.
Psykofyysinen fysioterapia on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön. Erityisesti psykofyysinen fysioterapia soveltuu henkilöille, joilla on mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita, neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä, stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta, pitkittyneitä kiputiloja, vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa, traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.
LYKO-Lymfahoidon Kokonaisuus-terapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia, joiden yhtenä oireena on turvotus. LYKO-terapia on kaksivaiheinen terapia, johon sisältyy manuaalisen lymfaterapian lisäksi kompressiosidoshoito. Alkuun kompressiohoito suoritetaan manuaalisen hoidon lisäksi sidoksin ja optimaalisen tilan saavutettua hoidettavalle tilataan mittojen mukaan valmistettava lääkinnällinen kompressiohiha tai -sukka/sukkahousut.

LYKO-terapian pääindikaation muodostaa lymfaödeeman eri muodot. Lymfaödeeman syyt voivat olla primäärejä (imusuoniston synnynnäinen kehityshäiriö) tai sekundaareja (imusolmukkeiden poisto ja sädetys, laajat imusuonistoa vahingoittaneet muut operaatiot, traumat tai toistuneet infektiot; yleensä erysipelas eli ruusu).

Muita LYKO-terapian indikaatioita ovat posttraumaattiset ja postoperatiiviset turvotukset, pitkälle edennyt laskimovajaatoiminta, laskimoperäinen säärihaava, lipödeeman eri muodot. Lisäksi mm. sairaudet, joihin liittyvät tulehduksen aiheuttama turvotus (esim. nivelreuma ja CRPS), neuraalikudoksen ärsytystilat ja fibromyalgia.

KELA korvaa LYKO-lymfaterapian silloin, kun indikaationa on jokin lymfaödeeman muoto.

Em. tapauksissa voi tiedustella mahdollisuutta saada maksusitoumus oman kunnan terveyskeskuksesta tai keskussairaalasta.
Geriatrisen kuntoutuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti kohentaa iäkkään ihmisen elämän laatua ja omatoimisuutta/toiminnallisuutta päivittäisissä askareissa sairauksista ja vammoista huolimatta. Geriatrinen kuntoutus voidaan toteuttaa myös kotikäynteinä iäkkään kotona tai asuinpaikassa.​
Akupunktiota käytetään erilaisten kipuongelmien hoitoon tai ennaltaehkäisevänä hoitona esim. migreeniin. Tavoitteina ovat kivun lievittäminen/estäminen, kipukynnyksen kasvaminen, vaurioituneen kudoksen nopeampi paraneminen, stressin lieventyminen, rentoutuminen, verenpaineen tasaantuminen ja unenlaadun parantuminen.
Iin Fysiossa tarjoamme myös perinteistä ja hyvää hierontaa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.
Kinesioteippausta käytetään monenlaisiin tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin ja vaivoihin. Esimerkiksi lievittämään kiputiloja sekä liikemallien ja lihastoiminnan häiriöiden korjaamiseen.
LymphaTouch on kehitetty fysioterapian ja lymfaterapian ammattilaisten työkaluksi. Se sopii lymfaödeeman, leikkausten jälkeisen turvotuksen ja arpien hoitoon. LymphaTouch-menetelmän hoitovaikutus perustuu alipaineeseen. LymphaTouchia käyttävät terveydenhuollon ammattilaiset. Hoidon ansiosta potilaan turvotus laskee, kipu vähenee ja nivelten liikelaajuus kasvaa, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä. Katso tarkemmat tiedot laitteesta teknisestä esitteestä sekä käyttöohjeesta.
Ventipress-painepuristushoito soveltuu erilaisten laskimoverenkiertohäiriöiden, turvotusten ja imunestekierron ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn mm. säärihaavan ennaltaehkäisy hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.
Peiliterapia edistää ylä- ja alaraajan motorista toimintaa aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla eri vaiheissa sairastamista. Myös haasteellisten kiputilojen hoidossa peiliterapian on todettu olevan vaikuttavaa. Liiketuntojuosteiden stimulaation lisäksi liikeharjoitteiden edistämiseksi voidaan hyödyntää myös muita afferentteja hermoratoja. Peiliterapia perustuu visuaaliseen stimulaation hyväksi käyttöön liikkeen edistämiseksi. Peiliterapian on siis todettu lisäävän raajojen motoriikkaa, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja helpottavan kipua, ainakin, jos sitä annetaan muun kuntoutuksen lisänä.
Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapian tavoitteena on hoitaa ja ennaltaehkäistä erilaisia lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä. Niitä ovat esimerkiksi virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmat, emättimen laskeumat ja lantionpohjan kiputilat. Lantionpohjan lihaksiston harjoittaminen vaikuttaa myös positiivisesti naisen ja miehen seksuaalitoimintoihin. Keskivartalon ryhti ja tuki ovat myös riippuvaiset lantionpohjan lihaksiston kunnosta. Lantionpohjan kuntouttamisesta hyötyvät niin naiset, miehet kuin lapsetkin, eikä ikä ole este lantionpohjan kuntouttamiselle. Usein lääkäri tekee arvion fysioterapian tarpeellisuudesta. Lantionpohjaa kuntoutetaan aktiivisin harjoittein, mutta apuna voidaan hyödyntää myös elektroterapiaa.
Toteutamme allasterapiaa Kelan vaikeavammaisille ja vakuutusyhtiöiden kustantamana. Myös itsemaksavana sinulla on mahdollisuus ohjattuun allasterapiaan.

 

 

HINNASTO

 

Fysioterapia, akupunktio, hieronta, lahjakortit

30min. 39,50€

45min. 49,50€

60min. 61,50€

90min. 91,50€

 

Lymfaterapia 

60 min. 66,50 €

90 min. 91,50 

Lymfaterapiakäynnin hintaan sisältyvät mahdolliset sidokset materiaaleineen.

 

 

 

Hinnat ovat toistaiseksi voimassaolevia. Kotikäynteihin lisätään aina vähintään 50% hinnasta, jos yhdensuuntainen matka on alle 20km. Muut matkakorvaukset arvioidaan tapauskohtaisesti muun muassa matkaan kuluvan ajan ja pituuden mukaan. Käytössämme on KELA:n suorakorvausmenetelmä.

Peruutukset on tehtävä vuorokautta aikaisemmin. Peruuttamattomista käynneistä sekä viime hetken peruutuksista perimme täyden käynnin hinnan.

Smartum- ja ePassi työsuhde-edulla fysioterapia- ja ryhmäkäynnin korvaaminen. Edut ovat muuttuneet 1.1.2019 alkaen liitännäiskulujen muututtua verottajan toimesta. Lisäämme nämä em. liitännäiskulut hoitohintoihinne ja veloitamme ne teiltä (lisätietoa henkilökunnaltamme) seuraavan mukaan: 45 minuutin fysioterapia- ja hierontakäynnistä Teidän osuutenne on käyntiä kohden 2.23 euroa

60 minuutin fysioterapia- ja hierontakäynnistä Teidän osuutenne on käyntiä kohden 3.88 euroa

90 minuutin fysioterapia- ja hierontakäynnistä Teidän osuutenne on käyntiä kohden 3.97 euroa.

 

Kaikki hintamme sisältävät KANTAsiirtomaksun.

 

iin fysio palvelut

TUOTTEET

Palvelujen lisäksi yrityksemme myy myös erilaisia hyvinvointiin liittyviä tuotteita. Valikoimamme sisältyy muun muassa:
  • Tempur-tyynyt
  • Tukisukat ja -sukkahousut
  • Lääkinnälliset kompressiotuotteet
  • Kylmägeeli
  • Pallukka-hierontaväline
  • Relaxant-tuotteet
  • Jumppakuminauhat
  • Jumppapallot
  • Kinesioteippi
Tarvittaessa voimme tilata yhteistyökumppaniemme kautta erilaisia erikoistuotteita. Myymme myös lahjakortteja!
iin fysio tuotteet

AJANVARAUS

Mikäli et löydä itsellesi sopivaa aikaa, niin kannattaa soittaa tai laittaa sähköpostia.

Ajanvaraus myös paikan päällä

Yhteystiedot

Fysios Ii / Iin Fysioterapiakeskus Oy
Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellirannantie 1, 91200 Yli-Ii

Ajanvaraus: 010 237 700

Soita tai poikkea!